Hoạt động trải nghiệm

Một số hình ảnh về hoạt động trải nghiệm của trường  Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc trong năm học 2023-2024 .