Ngày hội đọc sách hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4
     Thực hiện Hướng dẫn số 2712/SGDĐT-GDTH ngày 24/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc hướng dẫn tổ chức Ngày đọc sách phát triển văn hóa đọc trong nhà trường;
     Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tổ chức Ngày đọc sách phát triển văn hóa đọc trong nhà trường năm học 2023-2024.
     Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thúc đẩy công tác học tập đạt chất lượng cao trong Nhà trường; ngày 23/03/2024, Trường Tiểu học Thị Trấn tổ chức ngày Hội đọc sách năm học 2023- 2024. Theo đó, đội ngũ giáo viên, phụ huynh và các em học sinh tiến hành đọc sách, tô vẽ tranh ảnh trên sách và thực hiện các hoạt động khác có liên quan; nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức tích cực đọc sách, tham khảo các nội dung bổ ích để vận dụng vào quá trình học tập; nhà trường cũng đảm bảo về thư viện Trường tiểu học đạt tiêu chuẩn tài nguyên thông tin, thư viên theo quy định; nội dung hoạt động thư viện gồm các hoạt động khuyến đọc, hình thành và phát triển thói quen đọc sách cùng các hoạt động hỗ trợ học tập, kết nối; tổ chức các câu lạc bộ, các nhóm chia sẻ sách, tài liệu về truyền thống, văn hóa và lịch sử địa phương; các hoạt động tương tác và phát triển nghiệp vụ cho giáo viên.v.v. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và các mô hình học tập, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4; giúp cán bộ, giáo viên và học sinh hăng hái thi đua, sáng tạo trong học tập, công tác qua các mô hình đa dạng, phong phú, gắn với học tập thực hiện “chuyển đổi số” để phục vụ việc học tập, công tác trong Nhà trường; thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Một số hình ảnh trong ngày hội
Hình 1: Thầy Nguyễn Thành Nhựt – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc ngày hội
Hình 2, hình 3, hình 4: Học sinh tham gia các hoạt động trong ngày hội
Hình 5: Phát thưởng các lớp đạt giải trong cao trong các hoạt động