THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 _ NĂM HỌC 2021-2022
       PHÒNG GD- ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Thị Trấn Cần Giuộc, ngày 30 tháng 7 năm 2021
 
 
                                                              THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1
                                                                        NĂM HỌC 2021- 2022
           
           Căn cứ  Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư  28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/09/2020 của Bộ GD&ĐT;
          Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục - Đào tạo;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc;
          Nay Trường Tiểu học Thị Trấn Cần Giuộc thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 qua hình thức trực tuyến  như sau:
         1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
          - Trẻ có năm sinh từ 2015 trở về trước.
        Địa bàn tuyển sinh : Khu phố 3 (Tổ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13);Khu phố 4 (Tổ 4, 5, 6, 7, 8), Khu phố Phước Thuận; Khu phố Hòa Thuận I, KP Hòa Thuận II; tổ 3,tổ 7 khu phố Thanh Ba. và có tên trong danh sách được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ( xem danh sách đính kèm tại đây ) 
          2.THỜI GIAN TUYỂN SINH  :
          Nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 1/08/2021 đến hết ngày 15/08/2021
          3.HÌNH THỰC TUYỂN SINH   :
          3.1 Tuyển sinh trực tuyến:
          Phụ huynh đăng nhập vào địa chỉ : https://longan.tsdc.vnedu.vn/
          Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống và đăng kí tài khoản.
          Bước 2 : Tạo hồ sơ
          Thực hiện theo hướng dẫn  của hệ thống, chú ý các ô có dấu * màu đỏ bắt buộc phải nhập thông tin .
          Bước 3 : Nộp hồ sơ
          Sau khi đã cập nhập thông tin đầy đủ Phụ huynh chọn “TẠO VÀ NỘP HỒ SƠ”.
          Chú ý : Phụ huynh thường xuyên đăng nhập vào tài khoản để biết kết quả tuyển sinh.
          Xem video hướng dẫn tại địa chỉ :  https://youtu.be/fG2p3kBB0ic
          3.2 . Thời gian nhận hồ sơ:
          Nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 1/08/2021 đến hết ngày 15/08/2021
          4. Nhận hồ sơ trực tiếp
          Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, Phụ huynh nộp hồ sơ giấy tại trường bao gồm :
          - 01 đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)
          - 01 giấy khai sinh bản sao (có bản chính để đối chiếu)
          - Phô tô hộ khẩu (có hộ khẩu chính để đối chiếu)
          -Phiếu tiêm chủng.
-Sổ bé ngoan (có xác nhận HTCTMN 5 tuổi).
-Thẻ hộ nghèo (nếu có).
- Trẻ không có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tuyển sinh phải có giấy xác nhận của cơ quan nơi công tác của cha hoặc mẹ hoặc giấy tạm trú của trẻ và gia đình.
         Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ nhà trường sẽ thông báo sau trên Wedsite tại địa chỉ  http://thttcangiuoc.edu.vn/  và bảng thông báo của trường.
      Chú ý : Các thông tin trên hồ sơn trực tuyến và hồ sơ giấy phải hợp lệ và khớp với nhau. Nếu có sai sót nhà trường có quyền từ chối tuyển sinh.
                   Trên đây là thông báo tuyển sinh qua hình thực trực tuyến của trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc.
                                                                                                              Thị trấn Cần Giuộc, ngày 30 tháng 7 năm 2021
                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
           
 
                                                                                                                                      Trần Thị Kim Mầu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An