Tập huấn Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Nhằm giúp cho giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tại Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), trang bị những kiến thức về cháy, nổ và các biện pháp xử lý sự cố cháy, nổ. 

Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc tổ chức tập huấn  Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tập thể giáo viên và học sinh trường với các nội dung gồm:

Phần lý thuyết: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, thông tin cơ bản về một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây. Đồng thời, tuyên truyền nhiều kiến thức như phương pháp xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC, quy trình tổ chức cứu chữa một đám cháy, thực hành bảo quản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị PCCC, phương pháp tổ chức kiểm tra an toàn cháy nổ tại cơ sở, những tiêu chuẩn quy định về chế độ kiểm tra, bảo trì, bảo bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống báo cháy, chữa cháy, cách sử dụng App báo cháy 114…

Phần thực hành: nhân viên, người lao động và học sinh trường được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dập tắt lửa, cách thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng.
Một số hình ảnh tập huấn: