Hướng dẫn đăng kí tuyển sinh lớp 1, năm học 2023-2024
HÌNH MINH HỌA
Vào đường link : https://tuyensinh.longan.edu.vn/
 

 
 
 

NHẬP ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN _ SAU ĐÓ CHỌN “TRA CỨU” . NẾU HIỆN THỊ THÔNG TIN THÌ PHỤ HUYNH CHỌN * CẬP NHẬT*

          PHỤ HUYNH CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG : HỒ SƠ HỌC SINH –THÔNG TIN TRƯỜNG ĐĂNG KÍ ( CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ CÁC GIẤY TỜ ĐÍNH KÈM) –
CUỐI CÙNG CHỌN _ “CẬP NHẬT”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ THÔNG TIN THÌ CHỌN
* ĐĂNG KÍ MỚI*

 
 
 
 
 
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An