Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
            Số 109 / TB-THTTCG
Thị Trấn Cần Giuộc, ngày 29 tháng 6 năm 2023
 
                                                               THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1
                                                                        NĂM HỌC 2023- 2024
           
          Căn cứ  Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư  28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện Kế hoạch số 2062/KH- UBND  ngày 10/5/2023 của UBND huyện Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024;
          Nay Trường Tiểu học Thị Trấn Cần Giuộc  thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 qua hình thức trực tuyến  như sau:
          1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
          - Trẻ có năm sinh từ 2017 trở về trước và đang cư trú trên Khu phố 3 (Tổ 1,2,7, 8, 9,10,11,12,13), Khu phố 4 (Tổ 4,5,6,7,8), Khu phố Phước Thuận,  Khu phố  Hòa Thuận I, Khu phố Hòa Thuận II, Khu phố Thanh Ba thuộc Thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An.
          - Trẻ có tên trong danh sách phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện ( xem danh sách tại đây) 
          2.THỜI GIAN TUYỂN SINH  :
          + Tuyển sinh đợt 1: từ ngày 01/7/2023 đến 15/7/2023, trẻ có tên trong danh sách phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện
          +Tuyển sinh đợt 2: từ ngày 17/7/2023 đến 30/7/2023,  trẻ thuộc địa bàn giáp ranh, được địa phương điều tra lập danh sách bổ sung
          3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH   :
          3.1 Tuyển sinh trực tuyến:
          Phụ huynh đăng nhập vào địa chỉ :  https://tuyensinh.longan.edu.vn/  để đăng kí tuyển sinh.
          Cách thức thực hiện:
          - Bước 1: Truy cập vào Cổng tuyển sinh, chọn “Đăng ký tuyển sinh
          - Bước 2: Nhập thông tin để tra cứu hồ sơ học sinh
          - Bước 3: Bấm “cập nhật” (nếu hiển thị thông tin) hoặc “Đăng ký mới” (nếu không thấy hiển thị thông tin)
          - Bước 4: Kiểm tra hồ sơ hoặc nhập đầy đủ thông tin hồ sơ học sinh
          -Bước 5: Kiểm tra và bổ sung thông tin năm học trước
          - Bước 6: Chọn trường và đính kèm các hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu trường tuyển sinh. Hồ sơ đính kèm của trường: Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu (có trên phần mềm hệ thống), Bản sao khai sinh hợp lệ, Giấy xác nhận mã định danh học sinh (do công an địa phương cấp), Giấy xác nhận cư trú (nếu không phải hộ khẩu thường trú tại địa bàn thị trấn) hoặc giấy xác nhận nơi công tác trên địa bàn thị trấn của cha hoặc mẹ.
- Bước 7: Gửi hồ sơ đăng ký tuyển sinh
          Chú ý : Phụ huynh thường xuyên đăng nhập vào tài khoản để biết kết quả tuyển sinh
          3.2. Nhận hồ sơ trực tiếp
          Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, Phụ huynh nộp hồ sơ giấy tại trường bao gồm:
          - 01 đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)
          - Bản sao khai sinh hợp lệ
          - Giấy xác nhận mã định danh học sinh (do công an địa phương cấp và trên khai sinh không có ghi),
          -Giấy xác nhận cư trú (Trường hợp tạm trú, lưu trú) hoặc giấy xác nhận nơi công tác trên địa bàn thị trấn của cha mẹ.
          - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi ( nếu có)
          - Thẻ hộ nghèo (nếu có).
        - Bản photo bảo hiểm y tế.
          Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ nhà trường sẽ thông báo sau trên Wedsite tại địa chỉ   và bảng thông báo của trường.
          Chú ý : Hồ sơ nộp trực tuyến và hồ sơ giấy phải trùng khớp với nhau
          Trên đây là thông báo tuyển sinh qua hình thức trực tuyến của trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc.
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
         
 
                                                                                            Trần Thị Kim Mầu
 
 
 
  
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An