Tham gia hiến máu nhân đạo ngày 13/11/2023
Ngày 13/11/2023 Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc tham gia hiến máu nhân đạo gồm các thầy cô:
1. Thầy Nguyễn Thành Nhựt - Hiệu trưởng (Hình 1)
2. Thầy Trần Hồng Hảo - Tổng phụ trách Đội (Hình 2)
3. Cô Phan Hồ Như Hiền - Y Tế (Hình 3)
4. Cô Nguyễn Thị Minh Phương - GVCN (Hình 4)