Thông báo việc sử dụng Sách giáo khoa năm học 2023-2024
Trong năm học 2023 -2024 Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc sử dụng Sách giáo khoa như sau : Lớp 1 ; Lớp 2  ; Lớp 3 ; Lớp 4 
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An