Tổng kết năm học 2022-2023
               Nhằm đánh giá công tác tổ chức giảng dạy, học tập và chất lượng hoạt động giáo dục đạt theo mục tiêu, chương trình giáo dục năm học 2022- 2023. Ngày 26/06/2022, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thị Trấn tổ chức lễ tổng kết năm học 2022- 2023. Đến dự buổi lễ có bà Đặng Thị Mai Hồng- Phó Chủ tịch UBND, đại diện ban ngành, đoàn thể Thị Trấn, Ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên và các khối học sinh.Trong năm 2022-2023 nhà trường đạt một số kết quả nội bật như:
             Duy trì sĩ số đạt 100%; Hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,1%( 1032 em) ; Hoàn thành chương trình tiểu học 186 em đạt tỉ lệ 100%;  Khen thưởng xuất sắc 423 em; khen thưởng từng mặt 123 em;
            Tham gia đầy đủ các phong trào cấp huyện, cấp tỉnh  Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi huyện có 1 giáo viên đạt khuyến khích, 3 giáo viên được công nhận. Vẽ tranh cấp huyện có 2 khuyến khích, 3 giải ba, 2 giả nhì, 1 nhất cấp;  1 giải ba cấp tỉnh; Đạt khuyến khích An toàn giao thông cấp huyện tiết mục văn nghệ, Giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện, Giải nhì Hội thi giai điệu tuổi hồng cấp huyện.