Thông báo tuyên sinh lớp 1, năm học 2022-2023
Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc tuyển sinh lớp 1, năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn  . Xem chi tiết tại đây  
Xem danh sách tuyển sinh tại đây
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An