Hoạt động dạy học trực tuyến tại trường
               Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục – Đào tạo Long An, Ngày 03/01/2022, trường Tiễu học Thị trấn Cần Giuộc Tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Để phục vụ tốt cho việc dạy học trực tuyến trường bổ sung thêm Wedcam, loa, máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy. Giáo viên đã vận dụng linh hoạt những cơ sở vật chất hiện có phụ vụ cho công tác giảng dạy nhằm cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản, trọng tâm  của môn học.
Một số hình ảnh nội bật trong hoạt động dạy học trực tuyến của nhà trường: