Thư viện Video

Thông báo về việc dạy học qua truyền hình
PHÒNG GD & ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  85  /TB-THTTCG Thị trấn Cần Giuộc, ngày 2  tháng 10    năm 2021
 
                                            
THÔNG BÁO
 
          Để giúp các em học sinh được học theo Chương trình GDPT trong thời gian chưa đến trường học trực tiếp do phòng chống dịch Covid-19; Hỗ trợ học sinh cấp tiểu học được học và ôn tập, tự học tại nhà.
          Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc thông báo đến phụ huynh một số thông tin sau :
        1. Đối với lớp 1,2
        Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình dạy học qua truyền hình. Lịch phát sóng lớp 1,2 được phát sóng các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên VTV 1, VTV 2, VTV7 và được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube,... và sẽ phát lại trên VTVgo, kênh Youtube; Chuyên mục “cùng em học lớp 1”, “cùng em học lớp 2” và các ứng dụng khác. Đường link https://vtv7.vtv.vn/day-tieng-viet-lop-1-90 ;Nội dung chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” được thiết kế 56 chủ đề tương ứng với 56 số phát sóng theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 (dùng chung cho các sách giáo khoa Tiếng Việt 1).
        (Đính kèm phụ lục 1 – Lịch phát sóng Đài Truyền hình Viêt Nam VTV1, VTV2, VTV7 )
2. Đối với lớp 3,4,5
         Dạy học qua truyền hình MyTV và được phát sóng trên truyền hình VNPT: (đính kèm phụ lục 2- Lịch phát sóng).
Phụ huynh có thể vào Đường link bài giảng Kho học liệu tỉnh Long An: http://khohoclieu.longan.edu.vn/ vào danh mục bài giảng chọn lớp, chọn môn học;
        Kênh Giáo dục Long An https://www.youtube.com/channel/UCcJM98FvBjUi5kYJotGdoCw ;
và các kênh truyền hình của các tỉnh bạn,...
Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học về tài nguyên bài giảng có sẵn các bài giảng trên Youtube theo đường link https://www.youtube.com/playlist?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
Phụ huynh học sinh và học sinh cài App HOC247 Kids  http://onelink.to/unmku4  hoặc truy cập  https://kids.hoc247.vn  đăng ký tài khoản và dùng mã “LA34” để kích hoạt tài khoản VIP để học online miễn phí học kỳ 1 năm học 2021-2022. Hướng dẫn nhập mã kích hoạt tài khoản VIP tại  :https://kids.hoc247.vn/hd-vip/ hoặc xem hướng dẫn trên youtube tại địa chỉ : https://youtu.be/jlkkarkfotA
        Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc xin trân trọng thông báo cho quý phụ huynh biết để phối hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt việc học tập của con em khi chưa đến trường học trực tiếp do phòng chống dịch Covid-19./.
                                                               
           
  KT. HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                     Trần Phước Sanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1
LỊCH PHÁT SÓNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC LỚP 1,2
VTV1
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
10:00 - 10:30 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1
VTV2
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
09:15 - 9:45 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1
14:30 - 15:00 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1 Dạy tiếng Việt lớp 1
VTV7 - Tuần từ 27/9 đến 10/10
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
14:00 - 14:30 Toán 1
(phát mới)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
14:30 - 15:00 Tiếng Việt 1 (phát mới) Tiếng Việt 1
(phát lại T2)
Tiếng Việt 1
(phát lại T2)
Tiếng Việt 1 (phát mới) Tiếng Việt 1
(phát lại T5)
Tiếng Việt 1
(phát lại T5)
15:00 - 15:30 Tiếng Anh 2
(phát mới)
Tiếng Anh 1
(phát mới)
Tiếng Anh 2
(phát lại T2)
Tiếng Anh 1
(phát lại T3)
Tiếng Anh 2
(phát lại T2)
Tiếng Anh 1
(phát lại T3)
15:30 - 16:00 Toán 2
(phát mới)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
16:00 - 16:30     Tiếng Việt 2
(phát mới)
Tiếng Việt 2
(phát lại T4)
Tiếng Việt 2
(phát mới)
Tiếng Việt 2
(phát lại T6)
VTV7 - 3 tuần cuối tháng 10
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
14:00 - 14:30 Toán 1
(phát mới)
Toán 1
(phát lại T2)
Toán 1
(phát lại T2)
Toán 1
(phát mới)
Toán 1
(phát lại T5)
Toán 1
(phát lại T5)
14:30 - 15:00 Tiếng Việt 1 (phát mới) Tiếng Việt 1
(phát lại T2)
Tiếng Việt 1
(phát lại T2)
Tiếng Việt 1 (phát mới) Tiếng Việt 1
(phát lại T5)
Tiếng Việt 1
(phát lại T5)
15:00 - 15:30 Tiếng Anh 2
(phát mới)
Tiếng Anh 1
(phát mới)
Tiếng Anh 2
(phát lại T2)
Tiếng Anh 1
(phát lại T3)
Tiếng Anh 2
(phát lại T2)
Tiếng Anh 1
(phát lại T3)
15:30 - 16:00 Toán 2
(phát mới)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
Toán 2
(phát lại)
16:00 - 16:30 Tiếng Việt 2
(phát lại T4 tuần trước)
Tiếng Việt 2
(phát lại T6
Tuần trước)
Tiếng Việt 2
(phát mới)
Tiếng Việt 2
(phát lại T4)
Tiếng Việt 2
(phát mới)
Tiếng Việt 2
(phát lại T6)
VTV7 - Từ tháng 11 trở đi
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
14:00 - 14:30 Toán 1
(phát mới)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
Toán 1
(phát lại)
14:30 - 15:00 Tiếng Việt 1 (phát mới) Tiếng Việt 1
(phát lại T2)
Tiếng Việt 1
(phát lại T2)
Tiếng Việt 1 (phát mới) Tiếng Việt 1
(phát lại T5)
Tiếng Việt 1
(phát lại T5)
15:00 - 15:30 Tiếng Anh 2
(phát mới)
Tiếng Anh 1
(phát mới)
Tiếng Anh 2
(phát lại T2)
Tiếng Anh 1
(phát lại T3)
Tiếng Anh 2
(phát lại T2)
Tiếng Anh 1
(phát lại T3)
15:30 - 16:00 Toán 2
(phát mới)
Toán 2
(phát lại T2)
Toán 2
(phát lại T2)
Toán 2
(phát mới)
Toán 2
(phát lại T5)
Toán 2
(phát lại T5)
16:00 - 16:30 Tiếng Việt 2
(phát lại T4 tuần trước)
Tiếng Việt 2
(phát lại T6
Tuần trước)
Tiếng Việt 2
(phát mới)
Tiếng Việt 2
(phát lại T4)
Tiếng Việt 2
(phát mới)
Tiếng Việt 2
(phát lại T6)
 
Phụ lục 2
LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV LỚP 3
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)
 
Lịch phát sóng
(Thứ, ngày)
Môn, Thời gian phát
Chủ đề
Người dạy
Hai
04/10/2021
Suất 1:  Toán
13h30 đến 14h00
Chủ đề 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số; Cộng, trừ các số có ba chữ số (Không nhớ)
Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)
Suất 2: Tiếng Việt
14h00 đến 14h30
Chủ đề 1: Măng non: Nói về Đội; Viết đơn; Tập tổ chức cuộc họp
Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)
 
Ba
05/10/2021
Suất 1: TN&XH
13h30 đến 14h00
Chủ đề 1:Giới  thiệu các cơ quan trong cơ thể con người.
Lê Thị Hồng Cúc
(Trường TH Võ Thị Sáu, TP Tân An)
Suất 2: Đạo đức
14h00 đến 14h30
Chủ đề 1: Kính yêu Bác Hồ
 
Lê Thị Mai Tâm
(Trường TH Võ Thị Sáu  TP Tân An)

06/10/2021
Suất 1: Tiếng Anh
13h30 đến 14h00
Chủ đề 1: Names
 
Phạm Thị Yến Chi
(Trường TH TT Bến Lức, Bến Lức)
Suất 2: Toán
14h00 đến 14h30
Chủ đề 2: Xem đồng hồ
 
Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)
Năm
07/10/2021
Suất 1: Tiếng Việt
13h30 đến 14h00
Chủ đề 2: Mái ấm: Kể về gia đình; Kể lại buổi đầu đi học , kể về người hàng xóm
Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)
 
Suất 2: TN&XH
14h00 đến 14h30
Chủ đề 2: Hoạt động của các cơ quan trong cơ thể
 
Lê Thị Hồng Cúc
(Trường TH Võ Thị Sáu, TP Tân An)
Sáu
08/10/2021
Suất 1: Đạo đức
13h30 đến 14h00
Chủ đề 2: Tự phục vụ bản thân
 
Nguyễn Thị Mỹ
(Trường TH Võ Thị Sáu  TP Tân An)
Suất 2: Tiếng Anh
14h00 đến 14h30
Chủ đề 2: Ages
 
Phạm Thị Yến Chi
(Trường TH TT Bến Lức, Bến Lức)
Hai
11/10/2021
Suất 1:  Toán
13h30 đến 14h00
Chủ đề 3: Bảng nhân, bảng chia 6,7; Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Không nhớ).
Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)
Suất 2: Tiếng Việt
14h00 đến 14h30
Chủ đề 3: Thiếu nhi, mái ấm; MRVT: Thiếu nhi, Gia đình, Trường học, Cộng
Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)
 
Ba
12/10/2021
Suất 1: TN&XH
13h30 đến 14h00
Chủ đề 3: Các bệnh thường gặp ở trẻ em
Trần Thị Mộng Tuyền
(Trường TH Võ Thị Sáu TP Tân An)
Suất 2: Đạo đức
14h00 đến 14h30
Chủ đề 3: Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình
Nguyễn Thị Mỹ
(Trường TH Võ Thị Sáu, TP Tân An)

13/10/2021
Suất 1: Tiếng Anh
13h30 đến 14h00
Chủ đề 3: My ages
 
Hà Thị Ngọc Như
(Trường TH Bình Nhựt, Bến Lức)
Suất 1:  Toán
14h00 đến 14h30
Chủ đề 4: Gấp một số lên nhiều lần; Giảm đi một số lần
Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)
Năm
14/10/2021
Suất 2: Tiếng Việt
13h30 đến 14h00
Chủ đề 4: Cộng đồng: Ôn về từ chỉ so sánh và So sánh từ
Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)
 
Suất 1: TN&XH
14h00 đến 14h30
Chủ đề 4: Giữ vệ sinh các cơ quan trong cơ thể
Trần Thị Mộng Tuyền
 (Trường TH Võ Thị Sáu  TP Tân An)
Sáu
15/10/2021
Suất 2: Đạo đức
13h30 đến 14h00
Chủ đề 4: Biết chia sẻ cùng bạn bè
Lê Thị Mai Tâm
(Trường TH Võ Thị Sáu  TP Tân An)
Suất 1: Tiếng Anh
14h00 đến 14h30
Chủ đề 4: My friends
 
Hà Thị Ngọc Như
(Trường TH Bình Nhựt, Bến Lức)
 
Tổng cộng có 20 Chủ đề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV LỚP 4
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)
 
Lịch phát sóng
(Thứ, ngày)
Môn,
Thời gian phát
Chủ đề
Người dạy
Hai
04/10/2021
Suất 1:  Toán
14h30 đến 15h00
Chủ đề 1: Số tự nhiên
Trần Tấn Đảm
(Trường TH Nguyễn Văn Thuần, Tân Trụ)
Suất 2: Tiếng Việt
15h00 đến 15h30
Chủ đề 1: Cấu tạo của tiếng, dấu hai chấm, mở rộng vốn từ: Đoàn kết
Võ Thị Phượng Linh (Trường TH Nguyễn Văn Thuần, Tân Trụ)
Ba
05/10/2021
Suất 1: Lịch sử
14h30 đến 15h00
Chủ đề  1: Làm quen bản đồ
 
Mã Ngọc Tuyết Nhung
(Trường TH Mai Thị Non, Bến lức)
Suất 2: Địa lý
15h00 đến 15h30
Chủ đề  1: Dãy Hoàng Liên Sơn
Trần Dương Phương Tuyền
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)

06/10/2021
Suất 1: Tiếng Anh
14h30 đến 15h00
Chủ đề  1: Back to school
Nguyễn Đoàn Kiên Trinh
(Trường TH Mai Thị Non, Bến lức)
Suất 2: Toán
15h00 đến 15h30
Chủ đề 2: Dãy số tự nhiên và đơn vị đo đại lượng
Lê Nguyễn Kim Ngân (Trường TH Nhựt Ninh, Tân Trụ)
Năm
07/10/2021
Suất 1: Tiếng Việt
14h30 đến 15h00
Chủ đề 2: Các kiểu từ (từ đơn – từ ghép, tù láy)
Lê Thị Tuyết Vân       (Trường TH Nhựt Ninh,  Tân Trụ)
Suất 2: Lịch sử
15h00 đến 15h30
Chủ đề  2: Buổi đầu dựng nước và giữ nước
Mã Ngọc Tuyết Nhung
(Trường TH Mai Thị Non, Bến lức
Sáu
08/10/2021
Suất 1:  Địa lý
14h30 đến 15h00
Chủ đề  2: Trung du Bắc Bộ
 
Trần Dương Phương Tuyền
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
Suất 2: Tiếng Anh
15h00 đến 15h30
Chủ đề  2: Daily activities
 
Nguyễn Đoàn Kiên Trinh
(Trường TH Mai Thị Non, Bến lức)
Hai
11/10/2021
Suất 1: Toán
14h30 đến 15h00
Chủ đề 3: Tìm số trung bình cộng – Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Huỳnh Thị Ngọc Điệp (Trường TH Lạc Tấn, Tân Trụ)
Suất 2: Tiếng Việt
15h00 đến 15h30
Chủ đề 3: Danh từ , mở rộng vốn từ: Trung thực, tự trọng
Lê Thị Thu Thúy
(Trường TH Lạc Tấn, Tân Trụ)
Ba
12/10/2021
Suất 1:  Lịch sử
14h30 đến 15h00
Chủ đề  3: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 
Bùi Thị Kim Hân
(Trường TH Mai Thị Non, Bến lức)
Suất 2:  Địa lý
15h00 đến 15h30
Chủ đề  3: Thiên nhiên và con người ở Tây Nguyên
Nguyễn Thị Tuyết Minh
(Trường TH TT Bến Lức, Bến lức)

13/10/2021
Suất 1: Tiếng Anh
14h30 đến 15h00
Chủ đề  3: Date and Birthday
 
Nguyễn Thị Mộng Linh
(Trường TH Nguyễn Văn Siêu, Bến lức)
Suất 2: Toán
15h00 đến 15h30
Chủ đề 4: Các tính chất của phép cộng
Huỳnh Thị Phỷ
(Trường TH Tân Phước Tây, Tân Trụ)
Năm
14/10/2021
Suất 1: Tiếng Việt
14h30 đến 15h00
Chủ đề 4: Luyện tập cách viết tên người, tên địa lí
Huỳnh Thị Kim Phượng, (Trường TH Tân Phước Tây, Tân Trụ)
Suất 2:  Lịch sử
15h00 đến 15h30
Chủ đề  4: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
Bùi Thị Kim Hân
(Trường TH Mai Thị Non, Bến lức)
Sáu
15/10/2021
Suất 1: Địa lý
14h30 đến 15h00
Chủ đề  4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
Nguyễn Thị Tuyết Minh
(Trường TH TT Bến Lức, Bến lức)
Suất 2:  Tiếng Anh
15h00 đến 15h30
Chủ đề  4: Ability
 
Nguyễn Thị Mộng Linh
(Trường TH Nguyễn Văn Siêu, Bến lức)
 
Tổng cộng có 20 Chủ đề
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV LỚP 5
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)
 
Lịch phát sóng
(Thứ, ngày)
Môn, Thời gian phát
Chủ đề
Người dạy
Hai
04/10/2021
Suất 1:  Toán
15h30 đến 16h00
Chủ đề 1: Các phép tính về phân số
Nguyễn Thị Thúy Quyền (Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, Tân Trụ)
Suất 2: Tiếng Việt
16h00 đến 16h30
Chủ đề 1: Từ đồng nghĩa, mở rộng vốn từ: Tổ quốc
Bùi Thị Thủ Lĩnh
(Trường TH và THCS Nguyễn Văn Đậu, Tân Trụ)
Ba
05/10/2021
Suất 1:  Lịch sử
15h30 đến 16h00
Chủ đề 1: Các cuộc cách mạng thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược
Huỳnh Thị Mỹ Xuyến
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
Suất 2: Khoa học
16h00 đến 16h30
Chủ đề 1: Sự sinh sản và đặc điểm giới tính của người
Huỳnh Phước Lý
(Trường TH TT Bến Lức, Bến Lức )

06/10/2021
Suất 1:  Tiếng Anh
15h30 đến 16h00
Chủ đề 1: Daily routines and activities
Trương Thị Phương Hạ
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
Suất 2: Toán
16h00 đến 16h30
Chủ đề 2: Ôn tập và bổ sung về giải toán
 Huỳnh Thị Bích Loan (Trường TH Quê Mỹ Thạnh, TânTrụ)
Năm
07/10/2021
Suất 1: Tiếng Việt
15h30 đến 16h00
Chủ đề 2: Từ trái nghĩa, hướng dẫn viết đoạn mở bài văn tả cảnh
Lê Đoàn Bảo Trân
 (Trường TH Quê Mỹ Thạnh, Tân Trụ)
Suất 2:  Lịch sử
16h00 đến 16h30
Chủ đề 2: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Huỳnh Thị Mỹ Xuyến
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
Sáu
08/10/2021
Suất 1: Khoa học
15h30 đến 16h00
Chủ đề 2: Sự hình thành của cơ thể người - Chăm sóc phụ nữ mang thai
Huỳnh Phước Lý
(Trường TH TT Bến Lức, Bến Lức )
Suất 2:  Tiếng Anh
16h00 đến 16h30
Chủ đề 2: Holiday
 
Trương Thị Phương Hạ
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
Hai
11/10/2021
Suất 1:  Toán
15h30 đến 16h00
Chủ đề 3: Đổi đơn vị đo diện tích
Nguyễn Thị Anh, Trường (Trường TH Nhựt Tảo,Tân Trụ)
Suất 2: Tiếng Việt
16h00 đến 16h30
Chủ đề 3: Từ đồng âm, mở rộng vốn từ: Hòa bình
Phùng Thị Kim Chi
(Trường TH Nhựt Tảo, Tân Trụ)
Ba
12/10/2021
Suất 1:  Lịch sử
15h30 đến 16h00
Chủ đề 3: Chuyện Về Phan Bội Châu và Nguyễn
Huỳnh Đức Lam Sơn
(Trường TH An Thạnh, Bến Lức)
Suất 2:  Khoa học
16h00 đến 16h30
 
Chủ đề 3: Sức khỏe con người
 
Hồ Thị Phương Lan
(Trường TH Bình Nhựt, Bến Lức)

13/10/2021
Suất 1:  Tiếng Anh
15h30 đến 16h00
Chủ đề 3: Party
 
Lê Thị Thúy Hằng
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
Suất 2:  Toán
16h00 đến 16h30
Chủ đề 4: Số thập phân – So sánh số thập phân
Nguyễn Thị Thúy Hạnh, (Trường TH và THCS Nguyễn Văn Đậu, Tân Trụ)
Năm
14/10/2021
Suất 1: Tiếng Việt
15h30 đến 16h00
Chủ đề 4: Từ nhiều nghĩa, mở rộng vốn từ: Thiên nhiên; hướng dẫn xây dựng đoạn văn kết bài
Trần Thị Ngọc Liên,
(Trường TH và THCS Nguyễn Văn Đậu, Tân Trụ)
Suất 1:  Lịch sử
16h00 đến 16h30
Chủ đề 4: Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
Huỳnh Đức Lam Sơn
(Trường TH An Thạnh, Bến Lức)
Sáu
15/10/2021
Suất 1: Khoa học
15h30 đến 16h00
Chủ đề 4: Cách phòng và chống một số bệnh
Hồ Thị Phương Lan
(Trường TH Bình Nhựt, Bến Lức)
Suất 2:  Tiếng Anh
16h00 đến 16h30
Chủ đề 4: Weekend
 
Lê Thị Thúy Hằng
(Trường TH Gò Đen, Bến Lức)
 
Tổng cộng có 20 Chủ đề
 
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An