Thư viện Video

Thông báo về việc thu Bảo hiểm y tế học sinh
       PHÒNG GD- ĐT CẦN GIUỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CẦN GIUỘC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 78/TB-THTTCG                               Thị trấn Cần Giuộc, ngày 20 tháng 9 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc tham gia BHYT cho học sinh
         
          Căn cứ văn bản số 1626/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;
          Nhằm đảm bảo quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh được kịp thời, nhất là học sinh đã đủ 72 tháng tuổi, mới tuyển sinh vào lớp 1;
           Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn Cần Giuộc thông báo đến Quý phụ huynh như sau:
          1. Phụ huynh mua BHYT cho con em sẽ nộp tiền vào tài khoản của trường Tiểu học Thị Trấn Cần Giuộc. Số tài khoản:  6604201004875 - Ngân hàng Agribank Cần Giuộc.
          Nội dung phụ huynh ghi rõ: Mua Bảo hiểm y tế _Họ, tên học sinh_ Ngày, tháng, năm sinh_ Lớp..
          2. Mức đóng: 46.935 đồng/ tháng  ( 563.220 đồng/năm)
          - Học sinh có ngày sinh từ ngày 30/9/2015 trở về trước:
                    + Sẽ đóng 140.805 đồng (46.935 đồng x 3 tháng), hạn sử dụng từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Đến tháng 12/2021 sẽ tiếp tục đóng thêm 12 tháng nữa để đảm bảo thẻ bảo hiểm y tế được liên tục đến hết năm 2022.
                    + Hoặc sẽ đóng 704.025 đồng (15 tháng), hạn sử dụng từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2022.
          -  Học sinh có ngày sinh trong tháng 10/2015  sẽ  đóng 657.090 đồng (14 tháng), hạn sử dụng từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022.
          - Học sinh có ngày sinh trong tháng 11/2015 sẽ đóng 610.155 đồng (13 tháng), hạn sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2022.
          Thời hạn mua BHYT từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/9/2021.
          3. Đối với học sinh còn lại sẽ đóng  563.220 đồng/ 12 tháng, hạn sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Học sinh hoàn thành việc đóng tiền trước ngày 25/12/2021.
          Tham gia BHYT cho học sinh là nghĩa vụ của phụ huynh và quyền lợi của học sinh, đây là loại hình bảo hiểm toàn dân bắt buộc phải tham gia.
          Kính mong phụ huynh quan tâm thực hiện.
                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                            ( Đã ký) 


                                                                                                                                                      Trần Thị Kim Mầu 

 
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An